Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

MH370, Thai crisis hit Singapore tourism trade

Enjoying the sights: Tourists visiting Merlion park in Singapore. — AFPMH370, Thai crisis hit Singapore tourism trade

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét