Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Singapore man wins Buffett lunch with $2.17M bidThe 15th annual lunch auction starts Sunday with a $25,000 minimum bid on eBay, and continues until 9:30 p.m. CDT Friday.Singapore man wins Buffett lunch with $2.17M bid

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét